Lommel German War Cemetery - Workshop Saturday 18th February 2017.

Workshop: levensverhalen van Duitse soldaten

Hoe ervoer een Duitse kindsoldaat, verpleegster of piloot het dagelijks leven ten tijde van oorlog? Wat ging er door hun hoofd, welke keuzes maakten ze, wat was hun visie op de oorlog en hoe verliep hun dagelijks leven? In hoeverre wordt onze beeldvorming van Duitse soldaten beïnvloed door vooroordelen of clichés en stereotypen uit de media? Hebben ook deze mensen recht op een plaats in de herdenking van de oorlog en op welke manier gaan we om met Duitse militaire begraafplaatsen?

Het zijn allemaal vragen die in deze workshop aan bod komen. Aan de hand van een aantal opdrachten en vragen geven leerlingen in deze workshop een grafsteen een gezicht en een identiteit. Op basis van brieven, foto´s en documenten, geschonken door nabestaanden, bestuderen ze een verhaal en krijgen ze een biografische en creatieve opdracht die ze nadien presenteren. Op deze manier is het resultaat erg divers en wordt elk verhaal vanuit meerdere perspectieven belicht!

 

Workshop: life stories of German soldiers

How did a German child soldier, nurse or pilot experience daily life during the war? What went through their head, what choices they made, what was their view on the war and how did their daily lives go? To what extent is our image of German soldiers influenced by prejudices or clichés and stereotypes from the media? Do these people also have a right to a place in the commemoration of the war and how do we deal with German military cemeteries?

These are all questions that are discussed in this workshop. On the basis of a number of assignments and questions, pupils in this workshop give a gravestone a face and an identity. Based on letters, photos and documents donated by relatives, they study a story and receive a biographical and creative assignment that they subsequently present. In this way the result is very diverse and every story is highlighted from multiple perspectives!

 

 

KGS_Lommel
PDF – 790.0 KB


WALTHER, Wilhelmina "Mina"

Lommel, Blok 40, Graf 346.

Geboren op 9 mei 1922 te Lehmingen, Duitsland, ze was een vrolijk, levenslustig kind, altijd hulpvaardig, ze groeide op met haar 3 zussen, was niet gehuwd.

Als kind was ze echter zeer veel ziek en dit was dan ook de aanleiding om verpleegster te worden.  Toen de oorlog uitbrak ging ze bij het "Deutsches Rotes Kreuz" (DRK) en werd ingezet in Rusland aan het Oostfront.  Voor haar prestaties daar kreeg ze de "Ostmedaille" winter 1941-1942. Van Rusland ging ze naar België en was gestationeerd in Deinze.

Op 25 juli 1944 toen ze de begrafenis bezocht van een familielid, werd ze gedood in een bomaanval, drie dagen later, op 28 juli, werd ze begraven op de begraafplaats in Gent.

Wilhemina kreeg ook de "Medaille voor oorlogsverdiensten".

 

Born on May 9, 1922 in Lehmingen, Germany, she was a happy child, full of life and always ready to help others, she grew up with her 3 sisters, never got married.

As a child she was ill a lot and this formed her desire to become a nurse.  When the war started she joined the "Deutsches Rotes Kreuz" (DRK), German Red Cross, and was sent to Russia, the Eastern Front.  For her work there she was awarded the "Ostmedaille" Winter 1941-1942.  From Russia she was sent to Belgium and was stationed in Deinze.

On July 25, 1944, when attending a funeral of a relative, she was killed in a bombing, 3 days later, July 28, she was buried in the cemetery in Gent.

Wilhelmina received also the "Medal for War Services".